‘12 songs’…

Schrijven en muziek gaan heel goed samen. Zeker als je inspiratie zoekt om wat op papier te zetten. Opschrijven wat je hoort is dan een mooie start. Ik luister naar ‘12 songs’ van Neil Diamond. Stuk voor stuk mooie nummers. Heerlijke meeslepende muziek en met passie gezongen.

Mijn handicap bij dit soort nummers is dat ik op gehoor de tekst nooit zo goed kan volgen. Ik maak me daar niet zo druk om. Ik geniet des te meer van losse zinnen die ik wel opvang en waar ik dan mijn eigen fantasie op kan loslaten. ‘Stand by you, were i belong’ is er zo een. Of deze: ‘flesh and blood, and yours forever’. Twee zinnen uit het tweede nummer van de cd.

Het derde nummer start. Ik probeer met alle concentratie een mooie volzin op te vangen, maar het lukt me niet. Bijna op het eind van het nummer hoor ik ‘Tell me why..’. ‘Love you still, guess i will.. evermore’. Toch mooi. ‘Save me a saturday night’ is nummer vier. ‘Leave me some room at your table’. ‘I wanna slip into your heart if i might’. ‘Want to stay there as long as i’m able’. Pure poëzie.

‘I can feel it’. Uit vijf. En uit zes: ‘Tell me now how i was wrong and i tell you how right you are’. Als ik de rest goed interpreteer is het een lied over een relatie die verbroken gaat worden. Zeven is een beauty. ‘..discover what you really need’. ‘What’s it gonna be when the night is cold’. ‘What’s it gonna be when the morning scares you’…

Acht: ‘I’m a man of God, but i never learned to pray’. Maar dan toch dit: ‘I thank you Lord, for giving me song’. ‘Singing for him is like touching the sky’. En ik meen dat ik opving ‘no need to know why..’. Negen begint met accoorden die ik associeer met een kerkelijk lied. Ave Verum? Ik kan het niet thuisbrengen. ‘Create me’.. ‘to live again’ zingt Neil.

‘Our destiny is now, create me!’. Tien begint met ‘When you look away from me..’. ‘Face me. Need you to face me’. ‘Love me, need you to love me’. ‘..comes from the heart, not from the head’. ‘Hold me, reach out and hold me’. ‘Face me today..’. Dan elf. Lekker deuntje. ‘Love is not about you and it is not about me. Love is all about we’. ‘Love is not about young or old’. En dan nog een mooie over een touwtje waar je een knoop mee kunt maken. Maar dan moet je die knoop wel ergens aan vast maken, anders heb je alleen maar een knoop. Ik vind dat mooi. Op naar twaalf..

Chips, er komt niks meer! Heb ik al schrijvend een nummer gemist. Of het zijn er maar elf. Zometeen eens even nazoeken… Nee, er staan toch echt twaalf nummers op. Ergens aan het begin heb ik een nummer gemist. Ik denk ‘Captain of a shipwreck’. Wel gehoord, maar niks over opgeschreven. Afijn. Als ik de zinnen teruglees die ik wel heb genoteerd, dan voel ik respect. Ik hoor wijsheid in de teksten. Gevormd door zijn leven is het wijsheid die hij deelt met de luisteraar.

Het afgelopen uur was ik dat. Mocht je getriggerd zijn door de woorden hierboven, luister dan zelf eens naar die twaalf nummers. Is het toeval dat ik nu aan de apostelen denk? Zal wel door die twaalf komen. Hoe dan ook. Neil Diamond. ‘12 songs’. Doen.

Het is op vijf minuten na, twaalf uur. Hmm…

Zoek de zonnezij!

foto zoek de zon zij1‘Zoek de zon zij’. Vier woorden die de moeder van mijn vrouw in de vorige eeuw op een schaal geschreven heeft. Vlakbij schilderde haar vader een zon om die woorden kracht bij te zetten. Onder de zon schilderden haar beide ouders samen nog een landelijk tafereeltje. Toen ze daarmee klaar waren, tekenden ze op een tweede schaal foto zoek de zon zij2nog een andere situatie uit hun gezamenlijke herinnering. Beide schalen zijn daarna afgebakken door een keramiste, niet geheel toevallig ook de zus van mijn vrouw. De schalen waren namelijk bedoeld als huwelijkscadeau van hun ouders voor ons.

We kregen de schalen op onze trouwdag in 1991. Ik herinner me de ontroering van mijn vrouw toen de eerste schaal uit de verpakking kwam en ze de tekeningen van haar ouders daar op herkende. Die ontroering mondde uit in tranen toen op de tweede schaal heel prominent de spreuk ‘Zoek de zon zij’ te zien was. De gele zon en daaronder het leven, getekend in al zijn pracht en eenvoud. Haar moeder, die bescheiden het uitpak-ritueel had gevolgd, herkende de ontroering en in de omhelzing vermengden zich hun tranen.

foto zoek de zon zij328 jaar geleden is dat nu. De schalen zijn er nog steeds. Dat de spreuk toen zoveel losmaakte, kwam ook omdat die jaren eerder al onderdeel uitmaakte van het poezieversje dat haar moeder in mijn vrouw’s eerste poeziealbum had geschreven. Dat was in haar vroege kindertijd. Het versje eindigde met de regel: ‘Kindlief, zoek de zonnezij’.
In de schalen waren die jaren van ouder en kind liefdevol ingebakken. ‘Zoek de zon zij’. Het waren de woorden die haar ouders ons meegaven op onze levensreis. Misschien wel omdat hún ouders, een generatie eerder, dat ook hadden gedaan.

En nu sta ik hier. Een paar dagen geleden heb ik de schalen weer eens opgepoetst. ‘Zon’ foto zoek de zon zij4is het thema van deze herdenkingsdienst en in de voorbereiding van dit verhaal, dacht ik aan de schalen en aan de spreuk die ons als levenswijsheid cadeau was gedaan. De moeder van mijn vrouw heeft die zonnezij op haar eigen manier al opgezocht en gevonden. De tekening van haar leven was in 2011 helemaal voltooid. Vijf jaar later dan haar man, die in 2006 zijn reis naar de zon en de sterren al was begonnen. Mijn ouders hebben hen daar bij aankomst misschien wel welkom geheten, omdat zij al in 1979 en 1994 afscheid namen. En nog helemaal niet zo lang geleden, in 2016, vertrok mijn zus voor haar laatste reis, nadat ze kort daarvoor in Hospice Doevenbos te gast was.

U allen bent hier, omdat u in het afgelopen half jaar soortgelijke ervaringen heeft gehad. Uw ouders, uw broer of zus of een ander familielid of kennis heeft afscheid genomen. Op weg naar een plek, waar wij nog geen weet van hebben. In ieder geval een plek in uw hart en, wie weet, ook een plek dichtbij de zon. Als het verdriet over hun vertrek langzaam plaats maakt voor het besef dat uiteindelijk iedereen zijn of haar bestemming zal vinden, dan worden regendagen vanzelf weer zonnig. Geef het tijd.

foto zoek de zon zij5Want na regen komt weer zonneschijn. Iedereen weet het, maar we staan er misschien niet altijd bij stil. Op de schaal is de zon tussen de wolken getekend. Soms drijven de wolken voor de zon. Toch ligt het er maar net aan vanuit welke kant je er naar kijkt. Vanaf beneden bedekken grijze wolken vaak de zon. Maar bezie je het van boven, dan staat de zon onmiskenbaar vooraan. De diepere zin van de spreuk ‘Zoek de zon zij’ ligt dan ook in de dubbele betekenis ervan. Ten eerste omdat die refereert aan een plek, waar de mensen waarvan we afscheid moesten nemen, misschien wel hun warme hemel hebben gevonden. En in praktische zin is het een houvast voor ons, om na alle verdrietige gebeurtenissen en donkere wolken, toch telkens weer op zoek te gaan naar de zonnezij van het leven.

Dat wens ik u allemaal toe. Indachtig de spreuk op de schaal, 28 jaar geleden opgeschreven en jaren daarvoor al in een poezieversje verwoord. Met die éne zin wil ik dit verhaal dan ook besluiten. Voor hén, én voor u: Kindlief, zoek de zonnezij!