Zoë aas heej…

Zoë aas heej
Ongeloage
tusse Pruuse
en de Piël zoong…

Zoë aas heej
en bitje geboage
loestig lachend
op de buun stoong…

Zoë aas heej
op ziene meziek
zuutjes dansend
door de kneeje boag…

en zoë aas heej
en bitje sjansend
dun doem umhoëg deej
aas ie oow zoag…

Zoë aas heej
‘Ut kapelleke’
of ‘Dun boëm’
leet kleenke…

hedde geej toen ok
de sterre
in zien oëge
zeen bleenke?

Bliëve klappe
Ni te snappe
Ongewoën…
Danke Toën
GvdM

Aas enne fillum vurbeej…

Haij eur gaer
iets liefs gezag
ma elkes kier
daomeij te laat
Kreeg ut ok
ni oetgelag
Ut geveul
woameij ie zaat…

Woij eur kusse,
lief, hiël zuutjes
Ma dun tiëd
ging dur vaandoor
liekt ieder oor
fieftig minuutjes
miste elken daag
twië oor…

Och, waat woij heej
eur gaer kusse
baalde, daat
ie daat ni kos
kreeg dur vlak
en kleur va, dus uh…
‘the end’
vurdaat ut waas begos!
GvdM

Vur iederiën!

Vur iederiën
deen ni mier is
ma aaltied
oonder ôs…
Vur iederiën
din in iën kier
inens ma
zoonder môs…

Vur iederiën
deen is gegoan
vur iederiën
di bleef bestoan:

Wet daat geej
mit iedere troan
Waat op oow wange schrieft:
Naat stripke zalt
‘ik halt vaan oow’
Daat is waat aaltied blieft…

En troan die zoë
na oonder sluit,
zörgt daat dur wer
waat moëis opbluit!

Daa’s ok ni te filleme wa?
GvdM

Ni leuk miër..

Tillevisie kieke is ni leuk mier. Laatst heb ik nag en kier en stukske film gezi, tusse de reclame. Ma umdaat de reclame meej ni interesseerde, heb ik de rest vaan de film ni mier afgekeke. Hiël duk is reclame waal un oplossing. Daat is wannier dur knommel op is. Beejveurbeeld Sazia Mourali, die aan slumme brugklassers (?) vroage stelt. In ut begeen vaan ut programma mot zeej die kiender op eur gemaak stelle. Daat kaan ze net zo min aas daat ze die vroage wet. Ut ontgiët ur, gans. En daan de klier die ze aanheat. Volgens mee motte die brugklassers aalle veer en kliëdingstuk meibrenge, en daat setje deut zeej daan a. Daan zuut ze dur joonk oet en huurt ze beej de doelgroep, ment ze. Is aallebei ni woar. Ut gehiël is vaan zon triestig niveau, daat ge hopt daat tur wer gauw reclame keumt. En daat is tur zoë. Wette trouwes daat Sazia nag en programma het gedoan, of meschien nag waal deut? Doa mot ze juus de strenge meisteres speule. Ze mot daan hiel scherp en adrem lieke en de kandidate afzeike aas die en fout make. Ge zöt wille daat die kandidate in de ierste roonde aallemoal ‘Sazia’ opschreve… Want ut is toch duudeluk wie ellekes kiër de zwaakste schakel is? Trouwes ok dit programma is gejat vaan dun engelse zender, zoeaas zoveul. Ut is soms zò duudeluk daat koste én moeite gespaard zie..

Ne, tillevisie kieke is nu leuk mier. Haart vaan Nederland, RTL Boulevard, Showtime. Mit oonderwerpe die ge anders aalt beej de kapper lest, dus zoonder noa te denke ok geknipt vur tillevisie. Vroeger woort daat gedoan door iëne presentater en daat ging gemekkeluk. Hiël veul hoofde di toch ni te zegge. Teggewoarig motte daat minstes twië presentatore zie. Twië kier en IQ vaan vieftig is ok hoonderd zulle ze doa waal denke. Beej RTL Boulevard zitte dur veer…

Aas ge efkes ni let op waat ze zegge, da kunde waal verwoonderd kieke noa hoe ze elkaar hiël spontaan, hiël natuurlijk en hiël adrem aavulle. Daobeej blieve ze de kiekers miësten tiëd waal aakieke. Daat motte thoes zelf is probere. Godde nevve oow vrouw of oowe mins zitte, strak veuroet blieve kieke en da probere um precies um de beurt, vlak na elkaar, waat zinnigs te zegge. Bel efkes aas daat lukt…

Geej wet toch ok waal, hoe ze daat doa doon? Ze presentere ni miër echt, ze leaze oow waat veur. En doameij zien we mit zien aalle terug op ut niveau vaan de bewaarschoel, woa ge ut wáál leuk voongt, aas de juf waat veurloos. Alliën haadde toen aas kleuter aal zoveul verstand, daat ge daat kost zi aan ut book daat ze vast haaj. Nou denke ze op dun tillevisie daat ge zelfs daat ni mier in de gate het…

Tillevisie kieke is ni leuk mier. RTL zeuve is opgericht om de programma’s vaan RTL veer, vief en zes ennen daag later terug te kunne kieke. Ech woar. Doa hebbe ze zelfs reclame vur gemaakt. ‘Je hoeft nu écht niets meer te missen’. Zuije ze in Hilversum wiëte waat weej heer in Limburg bedoele aas weej zegge ‘daat ge echt niks mier te misse het’? Haaj Rowwen Hèze eur ontwikkelingswerk ma afgemaakt. Ut zuij toch en kwestie vaan gedeuld zie? Ierlukheidshalve mot ik zegge dat TV Limburg en L1 ok mien favoriete zenders neet zien. Mien gedeuld is gewoën op, denk ik. Ik kiëk ni mier. Hiël soms nag na Reindonk, ma aalliën aas ze ‘leavend’ zie, Horsters proate en dur gen reclame vaan Bovee Keukens tussendoor keumt…
GvdM