Gennen tiêd

Daan hedde niks aan en glaas
Aas ge eur vrogt waat ze wil dreenke
En ze zaet daat ze gennen dôrs haet…

Daan hedde niks aan en bootterham
Aas ge eur vrogt waat te smaere
En ze zaet daat ze gennen hoonger haet…

Daan hedde niks aan enne loêsie
Aas ge eur vrogt hoe laat ut is
En ze zaet daat ze gennen tied haet…

Daan hedde niks aan en potloêd
Aas ge eur vrogt waat op te schrieve
En ze zaet daat ze gen zin haet…

Daan hedde niks aan en werme deake
Aas ge eur vrogt of ze ut kald haet
En ze zaet daat ze gennen ozel liejt…

Man, man, man,
Gennen dôrs, gennen hoonger,
Gennen tied en gen zin…
Schei toch gauw oet!
Waat ennen ozel…

(…ut is ok aal laat zaat….)

Tied

Waat is daat toch mit dun tied?
We kriege steeds mier middele um sneller te laeve. Via internet kunde de boëdschappe bestelle beej Vershuys.com. Die kome ut grei thoes brenge. Zò vers, daat ut, toen geej bestelde, nag ni geplukt kôs zie. In dun tied daat ge neet naar de weenkel hooft, kunde moei via de gementelijke website oow oetreksel vaan ut geboarteregister opvroage. Umdaat daat zo mekkelijk giët, vrogde dur ok ma gelijk en bewies vaan good gedraag beej. Ge wet noeit woa daat good vur is. Umdaat ge toch op internet ziet, kiekte oow banksaldo effe noa en sloete die reisverzekering vast af, die ge ovver drie waeke toch nuudig het. Zoë, daat schilt wer ennen hoëp tied, denkte da. Kiek, en doa giët ut fout. Want ondertusse haet Leon Litjens drie twitterberichte ut worldwideweb igeslingerd. Haet Roy Bouten en Thijs Coppus doa vaanoet Maastricht aal twie kier op gereageerd en, en doa giet ut um, hedde geej daat zelf ok aallemoal gelaeze. Beej blieve, is in dezen tied namelijk ut credo. Op joetjoeb haet di joong oet de Melderse wer en geweldig filmpke weggezatte vaan Bob Segal di plat melders proat. Geweldig. Motte gezeen hebbe. De webcams op de iesbaan loate oow thoes meigeniete vaan waat dur doa gebeurt. Hoofde ga ni mier vur te goan schaatse. Ut wuurt oow de hoeskamer igebrocht. En daan hebbe we den tillevisie nag ga neet ens agehad. Want ok doa goan ze dur vanoet daat ge eigenluk gennen tied het um te kieke. Beej ‘de werreld dreijt door’ deure items noeit langer daan anderhalve minuut. Liedjes nag korter. Beej ut neejs make ze de items zò lang aas daat oonderzeuk het agetoend, daat weej ut nag kunne bevatte. Beej andere neejszenders doon ze daat ok, ma doa loate ze ok nag ennen ‘tickertape’ meiloëpe. Daan kunde alvast zi waat ge gemist het of nag got misse. Hoewaal, ok doa is iets vur bedôcht. ‘Oetzending gemist’. Vaan gister make we net zo mekkelijk wer vaandaag. Weej wille gaer speule mit dun tied en doa speult vervolges de mèrt wer feilloos op i.
Ik goj ni zegge of daat aallemoal good of fout is. Ik duj dur zelf gewoën a mei. Heb net nag getwitterd aan iemus deen ierst en verhaaltje twitterde en ut doanoa pas, ok via twitter akondigde, of daat nou waal zon gooj volgorde waas. Ik kreeg metien ennen ‘tweet’ terug, woarin heej meej bedankte vur dun tip. Kiek, zoe kunde mekaar ok helpe, mit de neeje communicatiemiddele. Ma ut guft ok waal soms stof tot noadenke. Nim beejveurbield vastenaovend. Aas ge doa tied in zut wille winne, daan zien dur waal wat meugelijkheden huur. Ién groët fiest, woa 16 preense oetkome, gekoppeld aan íen groëte preensereceptie. Daat schilt vieftien daag. Ut gekke is daat vur de vastenaovend zelluf nag aaltied maa drie daag stiet. Zuij daat en gaat in de digitale mert zie, um doa ‘Vastenoavond gemist’ vur op te zetten. Filmkes die oow loate kieke of ge oow dun oavend durveur ok good geamuseerd het?

Doa haadde vroeger aallemoal genne last va. Ut snelle medium internet maakt gebroëk vaan dezelfden tied aas daat weej vroeger haaje. Net zo good minuten vaan 60 seconden en oore van 60 minuten. Alliën gebeurt doa veul mier teggeliek i. Mei effe stilstoan en ‘s um oow hin kieke is da ga ni zo slèch. Ni te lang, want oewië… Ik zeej daat ut aal ien oor is en ik moot dit stukske nag beej Ger ilevere. De ‘doei-lien’ verstriekt vaandaag. Ma gauw… Zuij Ger ok op Twitter zitte? Straks ‘s effe zeuke. Ierst dit afmake. Gelukkig kaan ik ut maile…

GvdM

Man, man, man…

Ut is dun tied vaan ut joar. Vlak vur alt ôp neej scheete dur nag waal us waat doonkere gedachte door de kop. Ut is òk vroeg duuster, dus doa kaan ut òk waal a ligge. Ma waat ut òk zuij, ik erger meej daan aan dinge, woa ik meej normaalgesproake niks vaan a zuij trekke. Ge môt dur ovver proate, wuurt meej door meense ageroaje, die ik waal môt en die ut good mit meej veur hebbe. Alè da.

Ut zien de waerwaarschuwinge vaan de KNMI. Man, man, man. Wannier is daat begôs, daat die meine daat weej allemoal ni wies zie gewoare? Boete leet oaveraal zo’n tweentig centimaeter sniëj. Veuraal heej ma ok waal doa iesel daat ut zò rammelt. Ut vruust en ut duuït um de beurt en daat blieft de komende daag ok nag waal zoë. Um ut kwaarteer zeej ik waal ûrges enne bejaarde umgleije, schuuft dur enne wage taege enne luchtepoal en sluit dur enne fiets mit twie hand nag aan ut steur en twië veut nag op de trappers, in iene slaag knats oonderoet. Nag niks in de gaate, totdaat ik op de radio de waerwaarschuwing van de KNMI doorkreeg. Oh? Woar ut daat? Oewië, daan blief ik ma vort binne. Tommenag, ma good daat de KNMI efkes loat wiete, waat dur aan de hand is…

Waer-watjes!! Halt toch gewoën de moond! Mit oowe zeute zeiver ovver ut waer. Schei toch gauw oët! Aas we heer enne kier niks wiëte te zegge, dáán hebbe weej ut pas ovver ut wear. Aas ge ut doar de godgansen daag ovver het, daan môtte toch waal gá niks te vertelle hebbe. En daat daan ok nag ovver de radio? Ziede nou gans gek gewoare! Mit oow weenterbend…! Oowe zaltzak…! Oh jao, ok zoë-iets. Hedde geej Rijkswaterstaat vertelt hoeveul zalt ze môste goan koëpe? Hedde ok good gedoa, wah? Wôste zeker ok aalles va? Prutsers.

Nae, gaef meej da ma die vaan gemaentewerke. Die schuuve zelfs op ierste Kersdaag de waeg gewoën schon. Waerwaarschuwing of ni. Die reeje gewoen. En aas ge neet oetkiekt, daan schuuve die de ganse kalde matsj zoe beej oow in de schoon. Aálle matsj. Genne kwatsj. En ni zanike daat ze beej oow in de stroat ni zien gewes. Woa die van gementewerke ni koome, doa blief ut gewoën glad. Kloar. Ni ovver zeike. Dudde daat waal, daan zuij ik oow à wille roije um veuraal good na de radio te luustere… Werde ok ni verrast.

Man, man, man…
GvdM

Gennen tied

Gennen tied vur moëie dinge
Hoe zund en joamer zuij dáát zie
Aas ge vogels neet huurt zinge
Umdaat ge gefixeerd ziet ôp prestatie

Gennen tied vur moëie dinge
Hoe zund en joamer zuij dáát zie
Aas ge kiender neet zit springe
Umdaat ge enkel oëg het vur inflatie

Gennen tied vur moëie dinge
Hoe zund en joamer zuij dáát zie
Aas ge de rust ni mier kunt vinge
Vaanwege knoije en frustratie

Gennen tied vur moëie dinge
Hoe zund en joamer zuij dáát zie
Aas ge oowe glimlach laot verdringe
Alliën ma door die taegenvallende taxatie

Gennen tied vur moëie dinge
Hoe zund en joamer zuij dáát zie
Aas ge noeit ‘t laeve mier loat swinge
Daan miste toch waal veul sensatie

Gennen tied vur moëie dinge
Hoe zund en joamer zuij dáát zie
Aas waat oow rest begint te dringe
Ôf erger, afgeloëpe oët, crematie…

Hoe zund en joamer zuij dáát zie
Aas ge oow in ’t laeve alliën loat dwinge
Daat môt ni, dus um durrum dees notatie:
Aal um ut aeve ma nim dun tied vur moëie dinge!

GvdM