En klein stukske…

vlak achter un kepèlke
-ge kunt tur ma net door-
dao stiët en hiël klein benkske
vlak beej en stiënse moor

ge zit dao lekker oet de weend
ma kunt tur biëstig wiënig doon
ut benkske raakt de moor untreent
ôp ‘t stuupke passe net oow schoon

ge kunt tur zitte, nauwliks dreije
ma hooft teminste neet te staon
en zödde toch waat wille beije
da kunde nao de veurkant gaon

Achterum kunde zitte… (foto: http://www.kerkgebouwen-in-Limburg.nl)

Zoë aas heej…

Zoë aas heej
Ongeloage
tusse Pruuse
en de Piël zoong…

Zoë aas heej
en bitje geboage
loestig lachend
op de buun stoong…

Zoë aas heej
op ziene meziek
zuutjes dansend
door de kneeje boag…

en zoë aas heej
en bitje sjansend
dun doem umhoëg deej
aas ie oow zoag…

Zoë aas heej
‘Ut kapelleke’
of ‘Dun boëm’
leet kleenke…

hedde geej toen ok
de sterre
in zien oëge
zeen bleenke?

Bliëve klappe
Ni te snappe
Ongewoën…
Danke Toën
GvdM

Aas enne fillum vurbeej…

Haij eur gaer
iets liefs gezag
ma elkes kier
daomeij te laat
Kreeg ut ok
ni oetgelag
Ut geveul
woameij ie zaat…

Woij eur kusse,
lief, hiël zuutjes
Ma dun tiëd
ging dur vaandoor
liekt ieder oor
fieftig minuutjes
miste elken daag
twië oor…

Och, waat woij heej
eur gaer kusse
baalde, daat
ie daat ni kos
kreeg dur vlak
en kleur va, dus uh…
‘the end’
vurdaat ut waas begos!
GvdM

Vur iederiën!

Vur iederiën
deen ni mier is
ma aaltied
oonder ôs…
Vur iederiën
din in iën kier
inens ma
zoonder môs…

Vur iederiën
deen is gegoan
vur iederiën
di bleef bestoan:

Wet daat geej
mit iedere troan
Waat op oow wange schrieft:
Naat stripke zalt
‘ik halt vaan oow’
Daat is waat aaltied blieft…

En troan die zoë
na oonder sluit,
zörgt daat dur wer
waat moëis opbluit!

Daa’s ok ni te filleme wa?
GvdM

Ni leuk miër..

Tillevisie kieke is ni leuk mier. Laatst heb ik nag en kier en stukske film gezi, tusse de reclame. Ma umdaat de reclame meej ni interesseerde, heb ik de rest vaan de film ni mier afgekeke. Hiël duk is reclame waal un oplossing. Daat is wannier dur knommel op is. Beejveurbeeld Sazia Mourali, die aan slumme brugklassers (?) vroage stelt. In ut begeen vaan ut programma mot zeej die kiender op eur gemaak stelle. Daat kaan ze net zo min aas daat ze die vroage wet. Ut ontgiët ur, gans. En daan de klier die ze aanheat. Volgens mee motte die brugklassers aalle veer en kliëdingstuk meibrenge, en daat setje deut zeej daan a. Daan zuut ze dur joonk oet en huurt ze beej de doelgroep, ment ze. Is aallebei ni woar. Ut gehiël is vaan zon triestig niveau, daat ge hopt daat tur wer gauw reclame keumt. En daat is tur zoë. Wette trouwes daat Sazia nag en programma het gedoan, of meschien nag waal deut? Doa mot ze juus de strenge meisteres speule. Ze mot daan hiel scherp en adrem lieke en de kandidate afzeike aas die en fout make. Ge zöt wille daat die kandidate in de ierste roonde aallemoal ‘Sazia’ opschreve… Want ut is toch duudeluk wie ellekes kiër de zwaakste schakel is? Trouwes ok dit programma is gejat vaan dun engelse zender, zoeaas zoveul. Ut is soms zò duudeluk daat koste én moeite gespaard zie..

Ne, tillevisie kieke is nu leuk mier. Haart vaan Nederland, RTL Boulevard, Showtime. Mit oonderwerpe die ge anders aalt beej de kapper lest, dus zoonder noa te denke ok geknipt vur tillevisie. Vroeger woort daat gedoan door iëne presentater en daat ging gemekkeluk. Hiël veul hoofde di toch ni te zegge. Teggewoarig motte daat minstes twië presentatore zie. Twië kier en IQ vaan vieftig is ok hoonderd zulle ze doa waal denke. Beej RTL Boulevard zitte dur veer…

Aas ge efkes ni let op waat ze zegge, da kunde waal verwoonderd kieke noa hoe ze elkaar hiël spontaan, hiël natuurlijk en hiël adrem aavulle. Daobeej blieve ze de kiekers miësten tiëd waal aakieke. Daat motte thoes zelf is probere. Godde nevve oow vrouw of oowe mins zitte, strak veuroet blieve kieke en da probere um precies um de beurt, vlak na elkaar, waat zinnigs te zegge. Bel efkes aas daat lukt…

Geej wet toch ok waal, hoe ze daat doa doon? Ze presentere ni miër echt, ze leaze oow waat veur. En doameij zien we mit zien aalle terug op ut niveau vaan de bewaarschoel, woa ge ut wáál leuk voongt, aas de juf waat veurloos. Alliën haadde toen aas kleuter aal zoveul verstand, daat ge daat kost zi aan ut book daat ze vast haaj. Nou denke ze op dun tillevisie daat ge zelfs daat ni mier in de gate het…

Tillevisie kieke is ni leuk mier. RTL zeuve is opgericht om de programma’s vaan RTL veer, vief en zes ennen daag later terug te kunne kieke. Ech woar. Doa hebbe ze zelfs reclame vur gemaakt. ‘Je hoeft nu écht niets meer te missen’. Zuije ze in Hilversum wiëte waat weej heer in Limburg bedoele aas weej zegge ‘daat ge echt niks mier te misse het’? Haaj Rowwen Hèze eur ontwikkelingswerk ma afgemaakt. Ut zuij toch en kwestie vaan gedeuld zie? Ierlukheidshalve mot ik zegge dat TV Limburg en L1 ok mien favoriete zenders neet zien. Mien gedeuld is gewoën op, denk ik. Ik kiëk ni mier. Hiël soms nag na Reindonk, ma aalliën aas ze ‘leavend’ zie, Horsters proate en dur gen reclame vaan Bovee Keukens tussendoor keumt…
GvdM

Echt

Waat zödde wille peempe
Aas ‘t good is hoe ut is?
Daas net zoe iets aas kreempe
Vaan waat aal hiel klein is

Daat haet gen nut, dus dut ma ni
Loat gaon zoe aas ut giet
Waat ge ok dut, lot aaltied zi
Daat ‘echtheid’ nag bestiet

Te heit, da giet ut kreempe
Te kalt, da vruus ut a
Ni good, da kund ’t peempe
Ma ‘echt’ verluus ut da..
GvdM

Wört tekort…

Wie haet Rinus gezi toen Johan I oetkwoam?
Aas ge ut haet ovver peempe, daan zudde Rinus enne zelf-peemper moge neume:
ellekes kier wer baeter daan ie zelluf al woar.
Heer volgt en ierbetoën aan enne moeïe meens…

In zien eige fotobook stiet ut iën en ander ovver eum geschreve:
In ’63 dun ierste preens, deen ie aaltied is gebleve
Umdaat, zoeaas ie ‘t zelf zag, heej ‘t geluk haaj um te boffe..
Toen de viefenvertigste preens oetkwaom, leek Rinus te ontploffe

En waat ie aan beer misschien en bitje te veul haaj
Makte ie ruum good door aalle wört die ie doa te kort kwoam…
‘Leuk, geweldig en weej motte same, iederien…
Man, geweldig, iederien same… en weej… allemoal..’

Ma ok: ‘Daat nou, 44 jaor laater, zoonder iemus te kort te doon…’
‘Man, waat leuk, waat good, weej allemaol en iederien…’
‘wer enne vaan de Mulder, man waat moei, ni da, prachtig…’
‘ni te gelueve, man, te gek, geweldig, waat toch machtig’

Gröts daat ie waas, d’n ierste preens,
zoa laevesblie, ontwapenend woarachtig,
ontiegeluk moei en taegeliek
zoa ierluk en zoa krachtig

en ok al proat ie soms waat veul
of zaet ie daan wer juust waat wienig
ut veur woameij daat aaltied kleenkt
haet Rinus ma allienig

Zien wört goan rechtstreeks noa ut hàrt,
Mit kracht, woa ik gen wort vur wiët
en kracht die -daat is hiel apaart-
beej ni veul meense zoë bestiët.

Zien veur vaan spraeke: ongewoën
um durrum besloet ik heer ok plechtig
aas sloetstuk vaan dit ierbetoën
‘mit veur spraeke’ hèt vort ‘rinus-echtig’
GvdM

Peempe of oppeempe?

Peempe = Anders make; baeter make; neej make
Oppeempe = Ánders opmake; baeter opmake; opneej make

Aas peempe utzelfde is aas oppeempe
Daan zuij anders make utzelfde zien aas anders opmake
Baeter make utzelfde aas baeter opmake
En neej make utzelfde motte zien aas opneej make.

Aas peempe utzelfde is aas oppeempe
Daan zuij dus verandere utzelfde zien aas schmienke
Daan zuij geneze utzelfde zien aas gen geld oppotte
En zuij oetvinge utzelfde zien aas recycele.

Ge vult um aal aankome
Mit schmienke kunde waal iemus verandere
ma ge geneest ni sneller aas ge geld oppot
en recycele hooft allang ni mier te waere oetgevonge

mit andere wört:
peempe is ni utzelfde aas oppeempe
die zegge daat daat waal zoe is
die denke daor te gemekkelijk ovver.

Ge zit zelluf hoe snel zoeiets fout gezag ka waere
Niks ‘contaminatie’ ma gewoën op twie vingers noatelle
Optelle eigeluk, ma waal vurzichtig,
Want is optelle waal utzelfde aas telle?

Tel dur ma neet op!
GvdM

Enne kier waat anders…

Vurrig joar bekroop ut meej waat dukker. Waat stodde toch te doon jong, vroog ik mezelf mei af. Ge kost daat ni hure en ge merkte doa niks va, want ik tromde gewoen door. Ik haaj ut ding tenslotte ni vur niks meigenoame. Ennen daag ier haaj ik dur nag en neej vel op loate legge umdaat iemus anders d’r doorhin haaj gehouwd. D’r is niks triestigers daan en trom mit en kapot vel. Zoe hedde nag waat en zoe hedde niks mier.
Ok mien houte begeleidingsinstrument begoof ut vurrig joar. Ik wet nag daat ik daat toen en teiken aan de wand vong. Ut is ok good gewes, doch ik toen nag. Ik bin ut houte ratelinstrument nag mier joare geleeje nameluk enne kier gans kwiët gewes. Ma daags doanoa kreeg ik um woonder boave woonder vaan iemus terug. En toen woar ik vur mien geveul toch wer compleet.
Veul lol meij gehad aal die joare, mit de trom en de ratel. Zelf speule of ennen andere loate trommele terwiel ik daat daan ritmies begeleide op de houten ratel. Duk gemerkt daat veul meense, zeker aas ut waat later op d’n aovend woar, eur vroeger agelierde drumband-roffels toch beater haaje motte beejhalde… Ma ok kels taegegekome die de vonke oet ut vel slooge en in no-time de hiele tent op de kop haaje. En doa stong ik da midden-i, want ik begeleide daat daan mit mien houte ratelinstrument…
Ma vurrig joar ging ie kapot. Ik heb de stukskes nou boave in en plestiek zekske liggen. Ik kaan ze nag ni weg doon. Misschien moot ik daat ding enne kier ritueel begrave. De trom is dur nag waal. Leet wer kloar um gebroekt te waere. Ma ik twiefel. Misschien moot ik enne kier waat anders en moot ik de trom toes loate. Ma net zo misschien goj ik daat stomme ding misse. Gister beej de Kerstviering zei iemus vaan en joekskapel oet Brokeze daat ze dur op carnevalsvriedag wer zuije zie en heej knipoegde veulbeloavend. Ik heb andere joare duk mit die kapel en pittig nummerke mei moge houw beej Jan vaan ut Centrum. Waas schon. Deen oet Brokeze wis niks vaan mien twiefel en ik heb doa ok niks va gezag. Want hoe mier meense ge verteld daat ge wilt stoppe, hoe mier meense oow raar akieke aas ge daat ni dut. En daat maakt ut daan nag lastiger. Nou denkt iederien al joare, ‘doa heddum wer’ ma daan wuurt daat ‘doa heddum nag..’. En daat kleenkt toch waat triestiger. Aasof ge aal veul ier haat motte stoppe…Daat kleenkt bekant aas en kapot trommelvel en daat wilde ech ni huure. Misschien mot ik langzaam afbouwe en ni metien ‘kalde kalkoen’ stoppe. Vriedaag toch nag ma gewoen goan mit de trom. En daan zeen we waal of we die andere daag waat anders motte doon. En örgelke zuij ni gek zie…

GvdM