Leenks Riek

Woa ze nou woënt
kenne miër meense eur
daan zeej meense.
Ze zuut ze ni good miër,
ma huurt ze nag waal.

‘Ha Riek’, roope ze da,
en ‘wette nag?’
Da maakt ze en prötje,
ok aas ze ze ni kent.
Daat deej ze vroeger aal…

Aas ze oonder
de krant giët hale,
keumt ze ze teage.
‘Ha Riek’ zegge ze da,
en ‘wette nag vaan die?’

Joawaal, daat wèt ze daan nag good,
en ze vertelt ut ok nag duk.
Vaan de meense
die in ‘t café kwoame,
ma dur lang aal ni miër zie…

Vaan aallen drank di ze verschudde,
en de oetsmieters oeit gebakke.
Vaan de joonge kloare
vaan Leenks Wullum,
en ut toepe vaan Leenks Jèr…

Ôp ut benkske beej de breevebus,
giët ut ovver waat oeits woar.
Mit de krant vaan vaandaag oonder dun erm,
proatte ovver gister.
Man, daat deut Leenks Riek zoa gèr…

Waat de andere nag wiëte,
doa waas ze zelluf beej duk.
En aas die ut smeis ni miër wôste,
da zweeg Leenks Riek
hiël wieseluk…

Aas ze wèr boave is,
mit de lift trug ôp vief.

Lèst ze de krant,
mit de loep

Zet ze zichzelf en gooj tas koffie,
mit de hand.

(Daat hôfde Riek echt ni te liëre…)

Kiekt ze na de werreld,
door dun tillevisie.

Luustert ze na Hôrs,
via de Reindonk.

En zuut ze boete,
-aas ze hiël good kiekt,-

de meense beej de Mèrthal,
Vastenoavend viere…

Zoë is ze oaveraal doën beej,
en wet ze nag hiël veul.
Vaan toen, vaan nou en wat nag keumt.
Ok aal herkent ze,
ni miër iederiën ech.

Doa woa ze nou woënt,
kenne de meense eur.
Doa deut ze urren eigen dooj,
en lest, en kiekt en luustert ze,
en wil dur daan ok noeits miër weg…

‘Jaaaah?’ zal ik hure vaanaf viëf hoëg,
aas ik á-bel en de intercom kraakt.
’Ha Tante Riek, ut is Geert.
Geert vaan Sjaak…
Keumt ut oet? Ôf loagde te sloape?’

Daan is ut aalt hiel efkes stil
‘Wie?, huur ik da, ‘Geert vaan Sjaak?’
Ma da metiën: ‘Oh joa! Geert!
Koom ma, koom ma na boave,
ik zet de deur ves oape!’

En da proatte we same ovver Hôrs,
Ovver toen en nou, en waat nag keumt
Ovver meense herkenne, daat minder lukt
Ovver tillevisie, Reindonk,
kranten laeze en meziek….

en daat ze gaer en prötje maakt
en dörrum oop ut benkske
hiël gaer hiël veul minse sprukt,
ovver dun tiëd vaan toen, ovver alt en joonk,
ovver Hôrs, want Hôrs… daat is Leenks Riek…
Geert van Sjaak

Hundje

Plaarpuüt, zien we aallemoal, wah,
mit os gesanik ovver vaanaalles.
Dun Hallo, di stiët tur voal vah.
Di vingt nietus, di vingt waalles!

Noeit is dur iets vur iederiën good,
want dur is d’r aalt waal iënen beej,
din ut – aas ie de kans kreeg- verbood,
umdaat niemus ut baeter wet aas heej!

Historisie stoan doa um bekend,
zeej laeze veul in alde beuk.
Umdaat ut neeje ma ni went,
bliëve ze hange in alde meuk!

Daat guft niks, aas ut nörges ovver giët.
Daan is waat klage bes soms fijn.
Ma waat aas dur inèns en hundje stiët,
woa ge oet kunt dreenke, op ut plein?

Meense mit ennen echten hoond,
hebbe di nag noeit zittend zeen pisse.
En sinds waanniër keumt water oet de moond?
Man, man, hoe kaan en gemeant zich zoë vergisse!

En daan bliekt ut versje ni juust.
Is ut Hôrsters ni good ôf ut hundje te klein.
En daan goan ze bekant mit elkaar op de vuust.
En daan aergere ze zich en-passant aan de kleure-fontein.

Teage aal die meense mit verstand vaan hundjes,
zuij ik wille zegge, kiek ut gewoën nag efkes aan.
In de zomer, zudde zi, wandelde dur rundjes,
Zidde lachende kiender en niemus miër dreenke oet de kraan!

En of daat water oet de piemel sproeit,
Of lekker lauw luüpt, oet de moond
Daat haet meej eigeluk nag noeits geboeid,
Waat ík erg ving keumt oet owwen hoond zien koont!

(ma geej ruumt daat gelukkig aaltied waal ôp…)

Neeje Lind

Kunne we vaan de Alde Lind ni gewoën en neeje Lind make? Losse we twië heikele hôrster thema’s in iëne kier op. Hoewaal Herbert biëstig good zien best deut um de Neeje Lind va vroeger wer neej te make en zo good meugeluk op de alde Neeje Lind te loate lieke, giët daat beej de Alde Lind va vroeger neet miër lukke. Veuraal ni umdaat de alde linde doa weg môt. Ik bin ni historisch oonderlag, ma ik denk daat de Alde Lind va vroeger zoë geneumd is umdaat die alde linde dur beej stoong. Ka Wim Moorman daat neet us enne kier oetzeuke? Waat tur ut iërst woar: de alde linde ôf de Alde Lind? En waas de Neeje Lind dur eigeluk neet nág iërder? Aas die alde linde straks weg is, en ze plantte dur wer en neeje linde, kaan de Alde Lind daan straks -waat ut ok giët wère- Neeje Lind goan heitte? Ôf zuij Herbert doa daan dwaars veur goan ligge? Kaan ik meej good veurstelle. Doa plaarde oow ni veur oet de noad um de Neeje Lind vaan vroeger door en neeje Alde Lind de loef te loate afsteake. Ik denk daat Riek doavur ok nag waal de barricades op giët. En daat zaet waat. Aas Herbert straks de veranda wèr in de stoat vaan vroeger terugebrocht hèt, daan zuij ut zoemaar kunne daat Riek doa nag iëne kiër en pilske keumt tappe. Want daat kôs die. Di kraag kreede nag ni kapot, aal haadde ut gear… Aas de Neeje Lind straks kloar is, en de alde linde beej de Alde Lind plaats hèt gemaakt vur en neeje linde, da keumt Riek daat buümke persoënluk oet de grond trekke, aas ze ut dörve um de Alde Lind Neeje Lind te neume. Da wette daat vès…