Zonder woorden…

jouw blik
zei meer dan woorden
en toch…
bleef ik ze zoeken

heb al die woorden
-niet gezegd-
gezocht
in open boeken

waar nooit
gestelde vragen
de antwoorden
niet
kregen

en toch…
was er dan nog
die blik
die zei
wat was verzwegen

Het antwoord in de vraag | foto Unsplash.com – ilkka karkainen